Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

Našička 14, 10000 Zagreb
telefon: 01/4628-720
VPN: 091/4628-720
fax: 01/4677-969
OIB: 11909496026

Prijava

OBAVIJEST!
29. i 30. ožujka 2023. godine mogući su prekidi u radu aplikacije
radi nadogradnje servera.